amosVážení rodiče,

vzhledem k aktuálním preventivním opatřením vlády proti šíření Covid-19 zavádíme v budově Narnie a všech dalších prostorách, kde probíhají kluby, tato opatření: 

Vstup do budovy je umožněn pouze se zakrytým obličejem rouškou, respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest. Každý, kdo do budovy vstupuje, si vydezinfikuje ruce dezinfekcí, která se nachází za vstupními dveřmi do budovy. Ve všech společných prostorách včetně toalet je nutno nosit ochranu dýchacích cest. S platností od 19. 9. 2020 se na základě mimořádných opatření vlády zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pedagogy ve všech vnitřních prostorech včetně učeben s výjimkou tělocvičen, které využívají sportovní kluby.

Děkujeme za pochopení.

Partneři

amos

JAK

Jednota bratrska Ruzodol

Comeniana

Podpořili nás

JAK