SVČ NARNIE A KLUB POD VODOU POŘÁDÁ LETNÍ PUTOVNÍ TÁBOR