Kontakty

Kontakty: 

Bc. Petr Appl (ředitel SVČ)
e-mail: info@svc-narnie.cz, tel.: 481 120 762, 732 380 283
zájmová činnost, slevy
e-mail: appl@svc-narnie.cz 
Bc. Jan Pelant (asistent ředitele)
e-mail: pelant@svc-narnie.cz 

Úřední hodiny kanceláře SVČ Narnie ve školním roce 2022/2023: 

Pondělí: 8.00–16.00
Středa: 8.00–16.30
Čtvrtek: 8.00–14.00 

Základní údaje: 

Název: Středisko volného času Narnie 
Sídlo: Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI 
IČO: 71 342 290 
IZO: 691 004 421 

Číslo účtu: 2300299920/2010

Ke dni 28. 8. 2012 byla do rejstříku školských právnických osob zapsána školská právnická osoba Středisko volného času Narnie.
Středisko zahájilo činnost dne 1. 9. 2012. 

Zřizovatelem SVČ Narnie je Jednota bratrská:

Jednota bratrská 
Boženy Němcové 54/9 
460 05 Liberec V 
www.jbcr.cz
IČO: 47 47 51 11