Vítejte na webových stránkách Střediska volného času Narnie.

Název střediska volného času (dále jen SVČ) odkazuje na cyklus dětských knih Letopisy Narnie britského autora C. S. Lewise, které jsou alegorií základních principů křesťanství a které pojednávají o dobrodružství několika dětí, jež přicházejí do magické země Narnie. V zemi Narnie se staví dobro proti zlu a děti v tomto boji sehrávají klíčovou roli. Název Narnie tedy napovídá, že SVČ ve své činnosti vychází z tradičních křesťanských hodnot, přičemž zároveň poskytuje cenově a časově dostupné zájmové vzdělávání, které je založeno na rovném přístupu každého občana ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, národnosti, pohlaví, náboženského přesvědčení, zdravotního stavu či jiného postavení jednotlivce.

Posláním SVČ Narnie je být institucí, která zastřešuje zájmové a volnočasové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a doplňuje práci dalších vzdělávacích aktivit Jednoty bratrské, zvláště pak Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci (dále jen KZMŠJAK).

SVČ Narnie poskytuje zájmové vzdělávání v prostorách svého sídla Cyrila a Metoděje 390, Liberec. Dále též v prostorách KZMŠJAK a případně dalších pronajatých prostorách tělocvičen, hřišť, kluboven, tábořišť a kempů. SVČ Narnie poskytuje svoji pravidelnou zájmovou činnost také v Liberci - Ruprechticích, Vratislavicích nad Nisou a v Hejnicích.