Vítejte na stránkách SVČ Narnie

Sdružení rodičů a přátel školy Amos o.s.

Spolupracujeme


Kdo je online

Právě přítomno: 80 hostů a žádný člen

Facebook aktuality

Náhodný obrázek

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátelé zájmového vzdělávání při SVČ Narnie. I letos pro Vás máme nachystanou pestrou nabídku našich klubů i akcí a skrze to skvělé dobrodružství. Oproti stálé nabídce otevíráme letos klubík pro děvčata Módní návrhářství, dále pro všechny multimedialní klub Narnie news a rozšiřujeme Technický klub na mladší a starší.

Každoročně je velmi obtížné připravit ucelenou nabídku již na 1. září. Občas tedy musíme udělat malou změnu, zde a na Facebooku budou vždy nejčerstvější novinky. Zatím předkládáme aktualizovanou nabídku s prvními změnami.

Notičky a Flétničky nebudou ve středu, ale ve čtvrtek.
Klub Deskových her bude v pátek od 13 do 15 hodin.
Klub Košíků bude v pátek od 13:30 do 14:30.

Přehled všech klubů zde.

 

Výňatek z vnitřního řádu

2.1 Přihlašování účastníků zájmového vzdělávání do klubů
1. V první den školního roku je na webu SVČ, na webu KZŠ a MŠ J. A Komenského, v hlavní budově SVČ, v budovách KZŠ a MŠ J. A. Komenského vyvěšena nabídka klubů pro daný školní rok. Nabídka v tištěné podobě je spolu s přihláškou v první den školního roku též rozdána všem žákům od 1. do 5. třídy třídními učiteli, žáci od 6. do 9. třídy ji obdrží na vyžádání.

2. Vyplněné přihlášky do zvolených klubů mají žáci či rodiče možnost odevzdat buď přímo v hlavní budově SVČ (účetní Romaně Duchoslavové) nebo třídním učitelům školy a vychovatelce ve školní družině. Přihlášky shromažďuje hlavní vychovatelka SVČ. Přihláška nabývá platnosti odevzdáním přihlášky a zaplacením poplatku (u zpoplatněných klubů) za zájmové vzdělávání.

3. Poplatek za daný klub mohou rodiče uhradit osobně v SVČ Narnie. Platba může být provedena na pololetí či na celý rok. Za provedení platby je rodičům vydán doklad. Platbu lze též provést na účet SVČ dle instrukcí na přihlášce. V případě neuhrazení poplatku ředitel SVČ rozhodne o nepřijetí dítěte do ZV či ZV dítěti ukončí (při nezaplacení poplatku v pololetí).

4. O zařazení dítěte do ZV v daném kalendářním roce rozhoduje ředitel SVČ. Přitom upřednostní dítě, které navštěvovalo stejný klub již minulý rok a dále pořadí podání přihlášky do vyčerpání kapacity jednotlivého klubu. Poté se dítě stává řádným účastníkem ZV SVČ. V případě, že dítě nebude přijato do SVČ, dostanou o této skutečnosti rodiče vyrozumění od ředitele SVČ buď písemně, nebo e-mailem.

počet návštěv:     webmaster & hosting: www.i-hosting.cz