Vítejte na stránkách SVČ Narnie

Sdružení rodičů a přátel školy Amos o.s.

Spolupracujeme


Kdo je online

Právě přítomno: 19 hostů a žádný člen

Facebook aktuality

Náhodný obrázek

Zájmová činnost v roce 2014 bude ukončena ve středu 17. 12., kdy naposledy proběhnou kluby. Po prázdninách začínáme v pondělí 5. 1. 2015. Všechny děti, rodiče i přátelé naší činnosti zveme na tradiční předvánoční akci, která se uskuteční v sobotu 6. 12. v 15:00 v budově 2. stupně Křesťanské MŠ a ZŠ J. A. Komenského. 

 

     Na dveře SVČ Narnie zaklepal nový školní rok a s ním i spousta aktivit, zábavy, zážitků a radosti v našich volnočasových klubech. I letos jsme pro všechny správné kluky a holky připravili bezva program. Na podzim je vyhlášena soutěž s názvem „Svět nás baví“. Můžete se těšit na adventní tvoření i klubovou show (13. 12. 2014), Reprezentační ples KZŠ a MŠ J. A. Komenského (21. 2. 2015) a jarní slavnost. Dále plánujeme tvořivé workshopy, taneční vystoupení, taneční soutěž, koncert, výjezdy, výlety i letní tábory.


     Horkou novinkou je zbrusu nový sportovní klub míčových her pro kluky od 5. do 7. třídy. Další novinkou je klub Labyrint, který bude sloužit dětem 4. třídy k aktivnímu využití času od ukončení vyučování do odchodu na kroužky. Přes prázdniny jsme zainvestovali do nových prostor a spolu se školou vybudovali moderní zázemí pro dílny. Nachází se v domku na zahradě 1. stupně ZŠ, převážně se tak budou moci učit řemeslným a modelářským dovednostem.


     Malou změnou je převod většiny klubů pro dospělé pod sdružení přátel a rodičů školy Amos. Nabídku pro dospělé tedy nově naleznete na webu v sekci Sdružení Amos.
 Proto neváhejte a přihlašujte se do našich klubů, jejich kapacita je omezená. Doporučujeme se i seznámit s Vnitřním řádem SVČ Narnie, ve kterém nalezne praktické informace k přihlašování i chodu SVČ Narnie.

                                              Tým SVČ Narnie


Výňatek z vnitřního řádu

2.1 Přihlašování účastníků zájmového vzdělávání do klubů
1. V první den školního roku je na webu SVČ, na webu KZŠ a MŠ J. A Komenského, v hlavní budově SVČ, v budovách KZŠ a MŠ J. A. Komenského vyvěšena nabídka klubů pro daný školní rok. Nabídka v tištěné podobě je spolu s přihláškou v první den školního roku též rozdána všem žákům od 1. do 5. třídy třídními učiteli, žáci od 6. do 9. třídy ji obdrží na vyžádání.

2. Vyplněné přihlášky do zvolených klubů mají žáci či rodiče možnost odevzdat buď přímo v hlavní budově SVČ hlavnímu vychovateli, nebo třídním učitelům školy a vychovatelce ve školní družině. Přihlášky shromažďuje hlavní vychovatelka SVČ. Přihláška nabývá platnosti odevzdáním přihlášky a zaplacením poplatku (u zpoplatněných klubů) za zájmové vzdělávání.

3. Poplatek za daný klub mohou rodiče uhradit osobně v SVČ Narnie. Platba může být provedena na pololetí či na celý rok. Za provedení platby je rodičům vydán doklad. Platbu lze též provést na účet SVČ dle instrukcí na přihlášce. V případě neuhrazení poplatku ředitel SVČ rozhodne o nepřijetí dítěte do ZV či ZV dítěti ukončí (při nezaplacení poplatku v pololetí).

4. O zařazení dítěte do ZV v daném kalendářním roce rozhoduje ředitel SVČ. Přitom upřednostní dítě, které navštěvovalo stejný klub již minulý rok a dále pořadí podání přihlášky do vyčerpání kapacity jednotlivého klubu. Poté se dítě stává řádným účastníkem ZV SVČ. V případě, že dítě nebude přijato do SVČ, dostanou o této skutečnosti rodiče vyrozumění od ředitele SVČ buď písemně, nebo e-mailem.

počet návštěv:     webmaster & hosting: www.i-hosting.cz