Vítejte na stránkách SVČ Narnie

Sdružení rodičů a přátel školy Amos o.s.

Spolupracujeme


Kdo je online

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen

Facebook aktuality

Náhodný obrázek

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátele zájmového vzdělávání při SVČ Narnie. I letos pro Vás máme nachystanou pestrou nabídku našich klubů, akcí i táborů. Projekt SVČ Narnie pro školní rok 2018/2019 nese název „100 letý příběh“, v něm se s dětmi vrátíme v čase do historie naší republiky, budeme poznávat technický, kulturní i módní vývoj a tradice i život našich předků. Na jaro jsme připravili další projekt s názvem „Divotvorná zahrada“, ve kterém se naše kluby zaměří na zkrášlení zahrady SVČ a ZŠ. Máme pro Vás i některé novinky. Otevíráme nový klub dramatické výchovy pro děti z 2. – 5. třídy se Šárkou Havranovou a Ivetou Antošovou, ve kterém nahlédneme do světa divadla. V Chrastavě pak další taneční klub pro 6. – 9. třídu a 2 kluby sportovní pro děti z 1. - 5. a 6. – 9. třídy s Monikou Horváthovou.

V pondělí 3.9.2018 budou někteří vedoucí SVČ Narnie přítomní na 1. stupni Křesťanské základní a mateřské školy Jana Amose Komenského s aktuální nabídkou klubů a budou připraveni odpovídat rodičům na otázky a poradit ohledně výběru klubu. Pondělí 3.9.2018 je zároveň dnem, kdy se můžete přijít podívat přímo do Narnie, prohlédnout si naše prostory, na cokoliv se zeptat nebo rovnou podat přihlášky do klubů.

Klubová činnost SVČ Narnie startuje v týdnu od 1. 10. 2018 (pokud vedoucí jednotlivých klubů neurčí jinak), neváhejte však s včasným odevzdáním přihlášky (viz. Vnitřní řád)!

Přehled nabídky klubů zde.

Přihláška ke stažení zde (přihlášku lze vyplnit elektronicky a posléze vytisknout, výhodné zejména při vyplňování více klubů na jedno dítě nebo při více sourozencích). Pozor! Možnost vyplnění nefunguje v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox. Použijte internetový prohlížeč Chrome nebo přihlášku stáhněte a otevřete např. pomocí Acrobat Readeru.

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátele zájmového vzdělávání při SVČ Narnie. I letos pro Vás máme nachystanou pestrou nabídku našich klubů i akcí a skrze to skvělé zážitky a nové zkušenosti. Projekt SVČ Narnie pro letošní školní rok nese název: „Rozdáváme radost“ a radost budeme skutečně rozdávat všude, kam se podíváte. Máme pro Vás zajímavé novinky. Otevíráme klub Legosvět pro mladší a starší věkovou skupinu, sportovní klub pro děvčata 5. – 9. třídy (koloběžky, in-line, cyklistika apod.). Dále v Chrastavě otvíráme vedle stávajícího tanečního klubu další taneční klub pro 5. – 6. třídu a ve Vratislavicích tvořivý klub Cik cak pro 1. třídu.    

Klubová činnost SVČ Narnie startuje v týdnu od 25. 9. 2017 (pokud vedoucí jednotlivých klubů neurčí jinak), neváhejte však s včasným odevzdáním přihlášky (viz. Vnitřní řád)!

Přehled nabídky klubů zde.

Přihláška ke stažení zde (přihlášku lze vyplnit elektronicky a posléze vytisknout, výhodné zejména při vyplňování více klubů na jedno dítě nebo při více sourozencích). Pozor! Možnost vyplnění nefunguje v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox. Použijte internetový prohlížeč Chrome nebo přihlášku stahněte a otevřete např. pomocí Acrobat Readeru.

Výňatek z vnitřního řádu

a) Přihlašování účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) do klubů

1. V první den školního roku je na webu SVČ, na webu KZŠ a MŠ J. A Komenského, v hlavní budově SVČ, v budovách KZŠ a MŠ J. A. Komenského vyvěšena nabídka klubů pro daný školní rok. Nabídka v tištěné podobě je spolu s přihláškou v první den školního roku též rozdána všem žákům od 1. do 9. třídy třídními učiteli.

2. Vyplněné písemné přihlášky do zvolených klubů mají žáci či rodiče možnost odevzdat buď přímo v hlavní budově SVČ v kanceláři, nebo vychovatelce ve školní družině či přihlášku vhodit do poštovní schránky SVČ. Přihlášky shromažďuje kancelář SVČ. Přihláška nabývá platnosti odevzdáním přihlášky a zaplacením poplatku (u zpoplatněných klubů).

3. Poplatek za daný klub mohou rodiče uhradit v hotovosti asistentce ředitele v kanceláři SVČ Narnie. Platba může být provedena na pololetí či na celý rok. Za provedení platby je rodičům vydán doklad. Platbu lze též provést na účet SVČ dle instrukcí na přihlášce. V případě neuhrazení poplatku ředitel SVČ rozhodne o nepřijetí dítěte do ZV či ZV dítěti ukončí (při nezaplacení poplatku v pololetí).

4. O zařazení dítěte do ZV v daném kalendářním roce rozhoduje ředitel SVČ. Přitom upřednostní dítě, které navštěvovalo stejný klub již minulý rok a dále pořadí podání přihlášky do vyčerpání kapacity jednotlivých klubů. Poté se dítě stává řádným účastníkem ZV SVČ. V případě, že dítě nebude přijato do SVČ, dostanou o této skutečnosti rodiče vyrozumění od ředitele SVČ buď písemně, nebo e-mailem.

5. Zájemci o ZV při SVČ Narnie mají právo zažádat o jednu z poskytovaných slev organizace. Sleva je možná na pravidelnou i příležitostnou činnost, pobytové akce, tábory. Zažádat o slevu je možné vyplněním příslušného formuláře. Ten je k vyzvednutí v kanceláři SVČ Narnie nebo u hlavních vedoucích zájmových útvarů.

A. Sourozenecká sleva
•    vztahuje se vždy unikátně ke každému kroužku, akci (nelze kombinovat více kroužků, akcí)
•    první sourozenec sleva 20%, druhý a ostatní sleva až 100% dle rozhodnutí ředitele

B.  Sociální důvody
•    nutné doložit kopii o přiznání dávek ze sociálního úřadu
•    sleva 0% - 100% dle rozhodnutí ředitele
Každá sleva pro účastníky se posuzuje individuálně a podléhá schválení ředitelem SVČ!

6. Při přihlášení účastníka ZV až v průběhu školního roku, je možné uhradit pouze poměrnou část poplatku. V případě odhlášení účastníka ze ZV v průběhu roku je možno vrátit poměrnou část poplatku na písemné vyžádání zákonného zástupce.

počet návštěv:     webmaster & hosting: www.i-hosting.cz